3D technologie

 

V učebně věnované aktuálním trendům zobrazování, se žáci mají možnost seznámit s principy 3D  projekce. Učebna  je  vybavena  kvalitním  ozvučením a špičkovou 3D stereoskopickou projekcí založenou na principu zpětného promítání na matnici s využitím aktivních brýlí.

K dispozici je přes dvě stovky výukových filmů z různých oblastí fyziky, chemie a biologie. Viz. seznamy v dolní části této stránky.

Pro prezentační účely si vyrábíme vlastní 3D fotografie, 3D filmy a prezentace.

Kino má kapacitu 39 míst a je možné ho využít pro různé akce.

 

 

 

Princip aktivní 3D projekce:

Pro aktivní 3D nám postačí pouze jediný 3D projektor, který pracuje ve dvojnásobné zobrazovací frekvenci než obyčejné projektory. Datový tok je dvojnásobný, protože v sobě nese střídavě obrazy pro levé a pravé oko. 3D projektor obrazy zpracuje a korektně sekvenčně zobrazuje na projekční ploše.

Aktivní 3D brýle:

Pro oddělení obrazů se využívají aktivní 3D brýle. Brýle jsou dálkově řízeny IrDA signálem. LCD panel v brýlích střídavě zneprůhlední pravou očnici po dobu, kdy je promítán obraz pro levé oko a zcela analogicky se zakryje levá očnice po dobu projekce pravého obrazu.

Projekční plocha:

Technologie našeho kina je založena na principu zpětné projekce na speciální matnici. Kombinace těchto dvou technologií zajišťuje u statických objektů dokonalý obraz, což je pro oblast strojírenství nezbytným požadavkem.

Výhody aktivní 3D technologie:

Mezi výhody aktivní 3D technologie patří velmi kvalitní 3D zobrazení a v případě projekce stačí pouze jeden projektor a možnost použití libovolné projekční plochy. U tohoto řešení není problém rychlého přechodu mezi 2D a 3D režimem. Značnou nevýhodu představuje fakt, že jsou aktivní 3D brýle výrazně dražší než pasivní a je třeba se starat o dobíjení, či výměnu baterií. Tyto skutečnosti komplikují í masivní využití ve velkých 3D kinech. Naopak se aktivní 3D uplatňuje pro hraní 3D her a sledování 3D filmů v domácnostech.

Zdroj: www.gali-3D.com

Přiložené soubory:
- Seznam výukových filmů z chemie
- Seznam výukových filmů z fyziky
- Seznam výukových filmů z biologie