Centrum Hi-tech

Centrum pro výuku a prezentaci Hi-technologií je unikátní místo, kde jsou žákům základních a středních škol Zlínského kraje prezentovány nejnovější poznatky z vědy, výzkumu a trendech nových hi-technologií v průmyslové oblasti, zejména ve strojírenství, elektrotechnice a "zelených technologiích".

Centrum disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou.

Pro prezentaci nejnovějších trendů v oblasti CNC obrábění je Centrum vybaveno multifunkčním obráběcím strojem OKUMA MULTUS B-300 a dále CNC obráběcími stroji DMG MORI - DMU 50 ecoline a CTX 310 ecoline.

 

Dále pro oblast strojírenství konkrétně metrologii je k dispozici měřicí rameno FARO s laserovým skenovacím zařízením pro snímání 3D objektů a přenosný laserový měřící systém LEICA Laser Tracker. Dnes tolik populární 3D tisk je zastoupen 3D tiskárnu uPrintPlus pro tisk modelů a tvorbu 3D prototypů.

Průmyslová automatizace je zastoupena dvěma špičkovýmí roboty - svařovacím robotem KUKA KR-2 arc HW a manipulátorem FANUC LR Mate 200iD včetně kamerového snímání.

Možnosti robotiky jsou prezentovány robotickými stavebnicemi BIOLOID a BIOLOID GP a humanoidním robotem DARWIN OP s kamerovým snímáním a pokročilými pohybovýmí funkcemi.

Nejnovější technologie jsou pro oblast elektrotechniky zastoupeny systémem moderní elektroinstalace na bázi sběrnicových systémů, který řídí a ovládá celou budovu a činí z ní tak unikátní výukovou pomůcku. Další systémy jsou zastoupeny výukovými panely společností ELKO EP, EATON a ABB.

Moderní trendy povrchové montáže součástek (SMT) jsou reprezentovány pracovištěm bezolovnatého pájení vybaveném také moderní stanicí pro pájení a odpájení nejsložítějších součástek, které jsou dnes součástí každého moderního zařízení.

 

Centrum je také vybaveno dvěma typy solárních fotovoltaických elektráren a to jak systémem s dodávkou do sítě, tak i tzv. ostrovním systémem. Dále se v Centru nachází tepelné čerpadlo a model automobilu na vodíkový pohon. Veškeré technické zařízení potřebné pro provoz těchto systému je přístupné a je tak možné se podrobně seznámit s jeho funkcemi, údržbou atd.

Součástí Centra je také unikátní sál s 3D kinem založeným na principu zpětné projekce s využitím aktivních brýlí, která poskytuje dokonalý dojem 3D prostoru. Sál je možné využít pro firemní prezetace s možností vytvoření 3D prezentace. Pro školy je k dispozici více než 200 výukových filmů z oblastí fyziky, chemie a biologie.