155 MW elektrické energie ze solární elektrárny

155 MW elektrické energie ze solární elektrárny

Blue Energy (BE) chce svůj projekt realizovat v Ghaně a investovat chce 305 mil. Euro. Podle vyjádření BE jsou v současné době na světě jen tři větší solární elektrárny, než je ta, kterou plánuje BE postavit.

Nová elektrárna zvýší Ghanskou napájecí kapacitu o 6 % a bude splňovat 20% vládního cíle, kterým je vytvoření 10% své energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020.

Je nutné také poznamenat, že prohlášení společnosti BE přišlo poté, co dvě německé společnosti Bosch a Siemens uvedly, že odstupují od ambiciózního projektu DESERTEC. Cílem projektu DESERTEC je vybudovat během 40 let v Severní a Střední Africe solární elektrárny, které ze 40% pokryjí spotřebu elektrické energie v Evropě. Počáteční investice do tohoto projektu je 400 miliard euro.

Zdroj: Blue Energy