3D tisk z titanu bude levnější

3D tisk z titanu bude levnější

Za vysokou cenou titanového prášku stojí především jeho složitý výrobní proces, který je více než čtyřstupňový. Společnost Metalysis však vyvinula nový způsob výroby tohoto materiálu, který je nezbytný pro 3D tisk kovových prototypů.

Výrobní proces společnosti Metalysis je založen na elektrolýze, díky níž lze titanový prášek vyrobit přímo bez mezi operací, které se radikálním způsobem podílejí na zvýšení ceny finálního produktu.

 Proces společnosti Metalysis by mohlo snížit cenu tisku z titanových prášků až o 75 procent, což je téměř cenově srovnatelné s nejdražšími technologiemi 3D tisku z plastů. Současně by mohl titan vyráběný procesem Metalysis nahradit současné používání hliníku a ocelí v mnoha produktech.

V dalším vývoji  by mohl být titanový prášek použitý pro výrobu dílů pro automobilový průmysl , protože společnost Metalysis vyvinula jednostupňový proces výroby titanu z oxidu titaničitého, který je přirozeně přítomný v písku na pláži. Použití této levné a hojné suroviny pro výrobu titanu by mohl výrazně snížit náklady na výrobu titanu, což by umožnilo jeho větší využití.