Doplnili jsme 3D technologie o virtuální realitu

Doplnili jsme 3D technologie o virtuální realitu

V Centru Hi-tech jsme rozšířili možnosti práce v 3D prostoru pomocí další vizuální techniky - virtuální reality. Kromě  pohledu do 3D prostoru umožňuje i pohyb v prostoru a manipulaci s virtuálními objekty.

Touto technologií přinášíme nový způsob výuky jak pro oblast průmyslové výroby (návrh a simulace prostorů, trénování pracovních úkonů), tak i v přírodních vědách (neomezené chemické a fyzikální pokusy, biologické a zeměpisné pohledy do míst běžně nedostupných).