Nová cesta 3D tisku

Nová cesta 3D tisku

Ten kdo si chce nechat vytisknout nějaký objekt, má dnes jen dvě možnosti – koupit si 3D tiskárnu nebo si 3D tisk objednat. Na obzoru se však objevuje i třetí možnost.

Obě výše zmíněné možnosti vyžadují použití a ovládání speciálního softwaru. Snaha je proto tento proces zjednodušit a zlevnit. Kromě nasnímání hloubkovou kamerou je možné ostatní fáze procesu ovládat vzdáleně tzn. 3D tisk a odeslání výrobku k zákazníkovi. Z tohoto důvodu je dnes vyvíjena mobilní aplikace, která umožní každému uživateli s Kinectem vytvořit virtuální 3D model a ten následně odeslat k tisku. Z tohoto důvodu založila společnost Volumental projekt Kickstarter s objem finančních prostředků 20 000$, které jsou určeny k vývoji takové aplikace.

Nutnost využití kamery ke 3D tisku je jednou z příčin vysoké nákladnosti celého procesu. Pokud se však tato kamera nahradí Kinectem a nově vyvíjeným softwarem, jsou náklady na 3D tisk o tuto část sníženy. Uživatel se pak jen jednoduše naskenuje Kinectem a odešle svoji objednávku 3D tisku společnosti Volumental. A za několik dnů dorazí jeho barevný 3D model.

Jedinou limitou tohoto způsobu skenování je rozsah kamery uvnitř Kinectu a velikost pracovní plochy 3D tiskárny. Avšak i tahle oblast se neustále rozvíjí.