Nová definice kilogramu a dalších jednotek v soustavě jednotek SI

Nová definice kilogramu a dalších jednotek v soustavě jednotek SI

Kilogram už brzy nebude definován jako hmotnost rovnající se hmotnosti etalonu - prototypu kovového válce, který je uložen v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy - BIPM (Bureau international des poids et mesures) v Sévres u Paříže.

Problém tohoto mezinárodního etalonu spočívá v tom, že je fyzickým tělesem, které při jeho použití pro srovnání navazujících národních etalonů podléhá opotřebení a dochází k nepřesnostem - odchylkám porovnávacího měření. Za posledních 100 let se váha prototypu odlišila o 50 mikrogramů - je vůči okolí lehčí.

Nová definice kilogramu bude spojena se základní fyzikální konstantou, konkrétně Planckovou konstantou h. Ta byla nedávno velmi přesně změřena a má hodnotu 6.626 070 15 × 10–34 kg.m2.s-1. Jak napovídá její jednotka, je tato fyzikální veličina rozměrem momentu hybnosti. Hmotnost se odvodí z vazby kvantové fyziky a relativistického vztahu mezi energií a hmotností hmotného tělesa E = h.f = m.c2. Jednou z možností realizace jsou wattové váhy (anglicky watt balance), které porovnávají tíhu tělesa s magnetickou silou.

Kromě kilogramu budou nově definovány další 3 jednotky v soustavě SI a to: ampér (elektrický proud), kelvin (termodynamická teplota) a mol (látkové množství).

Změny definic jednotek odsouhlasené na generální konferenci pro míry a váhy vstoupí v platnost 20. května 2020.


Etalon kilogramu