Nový typ solárního senzoru

Nový typ solárního senzoru

Mobilní solární jednotky jsou vyvíjeny směrem ke snižování závislosti armády na neobnovitelných zdrojích. Tento trend vzniká v důsledku celosvětového zvyšování investic do solárních systémů.

Spektrální radiometrické senzory jsou velmi široce využívány k měření vyzařovaného, procházejícího a odrážejícího záření. Současné senzory všeobecně vyžadují sofistikované komponenty pro formování a difrakci paprsku záření.

„Vyvinuli jsme velmi malý radiometrický senzor s ultra nízkou spotřebou elektrické energie s integrovaným data storage a baterií s živnostností několika let. A to vše za cenu nižší než 20 $“, řekl Dr. R. Hoheisel, vedoucí výzkumu.

Senzor může být použít zejména pro vzdálené monitorování mobilních solárních jednotek stejně jako v dlouhodobých monitorovacích výzkumech, kde je potřeba nejen vysoká přesnost a nízká spotřeba, ale také poznatek jak dlouho byla solární jednotka na slunci.

Kvůli minimální velikosti kombinované s extrémně dlouhou životností, je tento senzor předurčen k rozšiřování měřících aktivit nejen pro lepší porozumění, ale také pro zdokonalení a zpřesnění předpovědi dostupnosti slunečního svitu během různých misí.