Pět IT inovací v následujících pěti letech

Pět IT inovací v následujících pěti letech

 

 

   Člověk se bude moci dotýkat prostřednictvím telefonu

Vědci v IBM vyvíjejí aplikace pro maloobchodní prodej, zdravotnictví a další oblasti využívající hmatové technologie, technologie založených na infračervených paprscích a technologie reagující na stlačení k simulaci hmatu, např. k ohmatání textury a tkaniny látky. Využitím vibračních schopností telefonu bude mít každý předmět unikátní soubor kombinací vibrací, který představuje hmatový vjem. Tato kombinace vibrací bude odlišovat např. len od bavlny, a tak pomůže simulovat fyzický vjem skutečného dotyku daného materiálu.

 

 

    Jeden pixel bude mít hodnotu tisíce slov

Během příštích pěti let budou počítače schopny dívat se na snímky a rozeznávat obsah snímků a vizuální data, budou převádět pixely na význam, budou začínat chápat jejich smysl podobně jako lidský zrak a interpretovat fotografii.

 

 

    Počítače budou slyšet, co je důležité

Syrové zvuky budou detekovány čidly velmi podobnými lidskému mozku. Systém, který tato data přijme, bude zvažovat i další „modality“, jako vizuální nebo hmatové informace, a klasifikovat a interpretovat zvuky na základě toho, co zjistil. Když dojde k detekci nových zvuků, zformuluje systém závěry na základě předchozích znalostí a schopnosti rozeznávat kombinace. Tak bude možné např. porozumět „mluvě kojenců“ jako jazyku, který rodičům nebo lékařům říká, co se kojenec snaží sdělit.

 

 

 

    Digitální chuťové pohárky nám pomůžou inteligentněji jíst

Takový systém bude možné použít i k tomu, aby nám pomohl jíst zdravěji tím, že vytvoří nové kombinace chutí, které nás přimějí zatoužit po dušené zelenině spíše než po brambůrkách. Počítač bude schopný použít algoritmy k určení přesného chemického složení potravy a zjistit, proč mají lidé rádi určitě chutě.

 

 

 

    Počítače budou vnímat čichové podněty

Během příštích pěti let budou čidla zabudovaná do našeho počítače nebo mobilu detekovat, jestli na nás jde nachlazení nebo jiná nemoc. Analýza pachů lidského dechu bude pomáhat lékařům diagnostikovat a sledovat nástup nemocí jako poruchy jater a ledvin, astma, diabetes a epilepsie tím, že bude rozpoznávat, jaké zápachy jsou normální a jaké ne.

 

Zdroj: IBM