Posilujeme robotické výukové pracoviště o kolaborativního robota

Posilujeme robotické výukové pracoviště o kolaborativního robota

Kolaborativní robot (kobot) se dostává do popředí průmyslové robotiky, usnadňuje automatizační projekty podnikům všech velikostí.

Jejich předností je jednoduché naprogramování a nastavení pomocí ručního navádění, kdy obsluha v naváděcím režimu může doslova ručně pohybovat robotickou paží a navádět ji na potřebné pozice. Robot se tento pohyb naučí a opakuje ho. Další kladnou vlastností je¨flexibilita, kdy pro potřebu změny pracoviště a úkolu jej stačí přemístit, opět ručně navést a může vykonávat novou činnost.
Roboti mohou pracovat samostatně, dokážou prácovat bez přestávky a s opakování monotónních úkonů, které by jinak plýtvaly lidským potenciálem. Člověk tak může věnovat čas jemnějším, více kvalifikovaným a žádaným úkonům.

Hlavní předností je však polupráce s člověkem. Koboti společně sdílejí pracovní prostor s lidmi, se kterými spolupracují a jejich spolupráce je následně mnohem efektivnější. Jejich 3D vidění umožňuje rozpoznávat různé součásti a podle toho s nimi dále nakládat. Práce s kobotem a v jeho blízkosti je bezpečná (nepotřebují zábrany), v případě kontaktu s člověkem se díky propracovanému systému senzorů ihned zastaví.

Źáci se u nás opět můžou více přiblížit budoucnosti průmyslové výroby, vyzkoušet si s kobotem spolupráci a případně i získat znalosti k jeho programování.