Sluneční elektrárna dodává elektrickou energii 24 hodin denně

Sluneční elektrárna dodává elektrickou energii 24 hodin denně

Gemasolar je solární termální elektrárna nově postavená v blízkosti Seville ve Španělsku na ploše 185 ha. Na rozdíl od fotovoltaických solárních článků, které využívají sluneční světlo k výrobě elektrické energie, solární termální elektrárny využívají sluneční teplo k provozu parní turbíny a následné výroby elektřiny. Jednou z největších výhod využití tepla je to, že teplo může být uloženo snadněji než světlo, což umožňuje výrobu elektrické energie i po západu slunce.

Gemasolar je zařízení, skládající se z 2650 zrcadel, jejichž cílem je odrážet sluneční záření směrem k horní části 140m výsoké centrální věže. Záření ohřívá roztavené soli, které obíhají uvnitř věže na teploty vyšší než 500 ° C. Horké roztavené soli jsou pak uloženy v nádržích, které jsou speciálně určené k udržování vysoké teploty. Tento špičkový akumulační systém umožňuje elektrárně provozovat parní turbíny a vyrábět elektřinu po dobu až 15 hodin bez přicházejícího slunečního záření.
Schopnost Gemasolaru generovat elektrickou energii po dobu 24 hodin představuje významný krok směrem k prokázání spolehlivosti solární technologie, která je jedním z největších problémů průmyslu. Kromě poskytování nepřetržité dodávky elektrické energie umožňuje kapacita Gemasolaru řídit dodávky elektrické energie do rozvodné sítě a reagovat na výkyvy v poptávce.
Odhaduje se, že Gemasolar bude generovat 110 GWh elektřiny ročně, tedy dost energie pro 25.000 domácností a sníží tak emise oxidu uhličitého o více než 30.000 tun ročně.


Zdroj:. Torresolenergy

Video: http://www.youtube.com/watch?v=QN-8DMZLpyI