Smartphony a Tablety budou mít místo skla odolnější plast

Smartphony a Tablety budou mít místo skla odolnější plast

V současné době se na tabletech a smartpohonech používá alkalicko-hlinitokřemičitanový typ krycího skla tzv. gorila glass. Gorrila glass je odolné proti poškrábání a však velmi křehké a jen velmi málo odolné proti ohybu. Podle DNP jejich nový typ krycího plastu je ještě více odolný vůči poškrábání a navíc se dá ohýbat. Tvrdost tohoto plastu byla stanovena v porovnání s tvrdostí tuhy na hodnotu 9H což je hodnota srovnatelná s gorilla glass. (Pozn. autora: nejvyšší hodnota tvrdosti tuhy je 10H). Při testu odolnosti proti poškrábání byla použita ocelová vlna s měrnou hmotností 500g/cm2. Test byl proveden tažením ocelové vlny po povrchu plastu a ani po 200 opakování se neobjevily žádné škrábance. Při testu smáčivosti byl naměřen kontaktní úhel 103° pro vodu. Jedná se tedy o nesmáčivý povrch, ze kterého voda sama steče. (Pozn. autora: je-li kontaktní úhel mezi kapalinou a povrchem větší než 90°, jedná se nesmáčivý povrch).

Podle DNP by se nový typ krycího plastu měl dostat na trh na začátku roku 2014. Výrobní náklady však zatím nejsou známy.

Zdroj: Dai Nippon Printing