Stlačený vzduch: nový zdroj energie

Stlačený vzduch: nový zdroj energie

Lidé vědí už stovky let, že je možné ukládat energii pomocí jednodušších metod, jako pumpování vody do kopce a následné využití její potenciální energie. Nebo pumpování vzduchu do jeskyní a jeho pozdější využití pro pohon turbíny. Avšak až do nedávna tyto metody nemohli soutěžit s obyčejnými bateriemi.

Nápad společnosti SustainX je založen na principu, stlačení vzduchu v nádržích a jeho pozdější využití pro výrobu elektrické energie. To by nebylo nic zvláštního, avšak SustainX chce pro pohon kompresorů využívat energii slunce a větru. Z jedné nádrže takto stlačeného vzduchu, by se mělo získat až 1,6 MW elektrické energie. Vedlejším produktem tohoto procesu výroby elektrické energie by mělo být teplo, vznikající při kompresi vzduchu. Toto teplo by se mělo využít pro ohřev vody.

SustainX tvrdí, že jejich zelený proces získávání elektrické energie je mnohem lepší než ostatní, protože nepotřebuje, žádné speciální podmínky a žádá si jen minimální údržbu.