Titulky v brýlích

Titulky v brýlích

Brýle pro sledování titulků

Titulky u filmu nejsou pro většinu lidí ničím výjimečným. U cizojazyčných filmů je většinou zapínáme zejména kvůli překladu nebo porozumění, ale u českých filmů jsou nám spíše na obtíž, protože odpoutávají oči od sledování děje. Existuje však skupina lidí, pro které dostupnost titulků znamená možnost sledovat film. Touto skupinou jsou lidé se sluchovým postižením a právě jim jsou určeny unikátní brýle od společnosti Sony.

Funkce těchto brýlí tkví v tom, že titulky jsou promítány přímo na skla brýlí a jen divák s těmito brýlemi titulky vidí. Charlie Swinbourne, osoba se sluchovým postižením, byl nedávno požádán společností BBC, aby tyto unikátní brýle otestoval. „Byl to skvělý zážitek, být v kině pro slyšící lidi a stejně jako oni sledovat film. Nikdo ani nezaznamenal, že je to film i pro neslyšící“, prohlásil Swinbourne. Nové brýle však nejsou určeny jen pro sledování filmů, ale jsou použitelné např. v divadlech, které bylo do dnešní doby pro neslyšící v podstatě tabu, díky nedostupnosti mluveného slova v podobě textu nebo nemožnosti číst děj divadelní hry v průběhu představení. Sony potvrdila, že brýle budou dostupné nejdříve v roce 2012. Můžeme jen snít o tom, s jakým vylepšením Sony ještě přijde.