Umělá inteligence předpovídá budoucnost výzkumu umělé inteligence

Umělá inteligence předpovídá budoucnost výzkumu umělé inteligence

Pro lidské výzkumníky se stalo téměř nemožné sledovat ohromné ​​množství vědeckých publikací v oblasti umělé inteligence a zůstat v obraze s pokroky.

Vědci v mezinárodním týmu vedeném Mario Krennem z Max-Planck Institute for the Science of Light nyní vyvinuli algoritmus umělé inteligence, který výzkumníkům nejen pomáhá v systematické orientaci, ale také je prediktivně vede směrem, kterým se jejich vlastní výzkumné pole ubírá a pravděpodobně se vyvine. Práce byla publikována v Nature Machine Intelligence .

V oblasti umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) roste počet vědeckých publikací exponenciálně a každých 23 měsíců se přibližně zdvojnásobuje. Pro lidské výzkumníky je téměř nemožné držet krok s pokrokem a udržovat si komplexní přehled.

Mario Krenn, vedoucí výzkumné skupiny na Max-Planck Institute for the Science of Light v Erlangenu, přistupuje k řešení této výzvy nekonvenčním způsobem. Vyvinul nový grafový nástroj Science4Cast, který umožňuje klást otázky o budoucím vývoji výzkumu AI.

Předtím mezinárodní výzkumná skupina vyhlásila soutěž Science4Cast s cílem zachytit a predikovat vývoj vědeckých koncepcí v oblasti výzkumu AI a určit, jaká témata budou těžištěm budoucího výzkumu. Bylo zasláno více než 50 příspěvků s různými přístupy.

Krenn spolu s předními týmy nyní zkoumal různé použité metody, od čistě statistických až po čistě učení a dospěl k překvapivým výsledkům. „Nejúčinnější metody využívají pečlivě vybranou sadu síťových funkcí a nikoli kontinuální přístup AI,“ řekl Mario Krenn. To naznačuje významný potenciál, který lze odemknout použitím čistě ML přístupů bez lidského vědomí.

Science4Cast je grafická reprezentace znalostí, která se postupem času stává složitější, jak je publikováno více vědeckých článků. Každý uzel v grafu představuje koncept v AI a spojení mezi uzly udávají, zda a kdy byly dva koncepty studovány společně.

Například otázku „Co se stane“ lze označit za matematickou otázku o dalším vývoji grafu. Science4Cast je napájen skutečnými daty z více než 100 000 vědeckých publikací za období 30 let, což má za následek celkem 64 000 uzlů.

Předpovědět, na čem budou výzkumníci v budoucnu pracovat, je však jen prvním krokem. Ve své práci výzkumníci popisují, jak by další rozvoj Science4Cast mohl brzy poskytnout personalizované návrhy pro jednotlivé vědce týkající se jejich budoucích výzkumných projektů.

"Naší ambicí je vyvinout metodu, která bude sloužit jako zdroj inspirace pro vědce - téměř jako umělá múza. To by mohlo v budoucnu potenciálně urychlit pokrok vědy," vysvětluje Krenn.