Vědci vyvinuli nový způsob výuky tance ve virtuální realitě

Vědci vyvinuli nový způsob výuky tance ve virtuální realitě

Vědci z Aalto University hledali lepší způsoby výuky taneční choreografie ve virtuální realitě. Nová technika WAVE, kterou vyvinuli, bude představena v květnu na konferenci CHI pro výzkum interakce člověka s počítačem.

Předchozí techniky se do značné míry spoléhaly na předzkoušku a zjednodušení.

"Ve virtuální realitě je obtížné vizualizovat a komunikovat, jak by se měl tanečník pohybovat. Lidské tělo je tak multidimenzionální a je náročné na bohatá data v reálném čase," říká profesor Perttu Hämäläinen.

Vědci začali experimentováním s vizualizačními technikami známými z předchozích tanečních her. Po prototypech a etapách se ale rozhodli vyzkoušet k vedení tance diváckou vlnu známou ze sportovních událostí.

"Vlnový pohyb modelových tanečníků vám umožní předem vidět, jaký druh pohybu bude následovat. A nemusíte pohyb předem nacvičovat," říká Ph.D. badatel Markus Laattala.

Obecně platí, že nelze sledovat novou choreografii v reálném čase kvůli zpoždění v lidské percepčně-motorické kontrole. Technika WAVE vyvinutá výzkumníky je na druhé straně založena na předvídání budoucího pohybu, jako je obrat.

"Nikdo nepřišel na to, jak vést souvislý, plynulý pohyb jako současný tanec. V choreografii, kterou jsme implementovali, je vytvoření vlny komunikace, jakýsi mikrokánon, ve kterém modely tanečníci sledují stejnou choreografii," říká Hämäläinen.

 

Researchers develop a new way to instruct dance in Virtual Reality