Kontakty

Hlavní vedoucí centra Hi-tech
Ing. Josef Martinák
jmartinak@spsoa-ub.cz
+420 572 622 932