Strojírenstvi

Ve specializované učebně strojírenství prezentujeme současné trendy ve strojírenské metrologii za pomoci unikátního 3D prostorového scanneru značky FARO. V učebně je dále umístěna unikátní tiskárna umožňující prostorový 3D tisk prototypů a modelů skutečných výrobků. Součástí centra je moderní víceosý multifunkční obráběcí stroj značky OKUMA.

Skenovací systém FARO Laser Line Probe V3 využíván v kombinaci s měřicím ramenem FARO Fusion 1.8 m

Body jsou snímány kombinací laserového paprsku a speciálního digitálního čipu. Tato technologie umožňuje rychlost snímání až 19200 bodů za sekundu. Přesnost samotného skeneru je 0,035 mm a výsledná přesnost je součtem přesnosti použitého měřicího ramene a skeneru.Vzhledem ke své malé hmotnosti a vysoké mobilitě se může měřicí rameno přemisťovat snadno do blízkosti měřeného objektu, popř. umístit přímo na obráběcí stroj nebo měřený kus.

Technické parametry skeneru:

Hmotnost                                                            370 g
Počet bodů v pruhu                                         640 bodů/pruh
Počet snímků                                                   30 snímků/s
Rychlost měření                                               19200 bodů/s
Měřící vzdálenost od povrchu                                95 mm
Šířka skenovacího pruhu                                   34 - 90 mm
Přesnost                                                            ± 35 μm
Pracovní teplota                                               10°C ÷ 40°C
Třída laseru                                                            II


3D tiskárna Ultimaker 3

3D tiskárna Ultimaker3 dokáže rychle vyrábět přesné, pevné a rozměrově stabilní modely na základě 3D CAD modelů. Celý proces práce 3D tiskárny je zcela automatický bez nutnosti obsluhy. Počítačový CAD model se jednoduše pošle na 3D tisk přímo z pracovní stanice designéra, konstruktéra, projektanta nebo architekta. Zařízení je určeno pro práci v běžných kancelářských podmínkách a nevyžaduje žádné další vybavení kanceláře.

3D tiskárna uPrint plus využívá pro stavbu modelu technologie FDM (Fused Deposition Modeling) - postupné nanášení roztaveného plastu po velmi tenkých vrstvách. Proces modelování je „jednokrokový" - stavba modelu začne okamžitě po odeslání požadavku na tisk.

Technické parametry tiskárny:

Stavební prostor                                            215x215x200 mm
Tloušťka vrstvy                                                0,06 - 0,2 mm
Modelovací materiál                                          PLA, ABS atd.
Podpůrný materiál                                                PVA plast
Formát datového modelu                                          .stl

 

Multifunkční obráběcí stroj OKUMA


Víceosé obrábění je prezentováno dvěma špičkovými multifunkčními stroji, jež umožňují komlexní obrábění složité součástky na jedno upnutí.

Parametry: hlavní vřeteno a protivřeteno, poháněné nástroje, zásobník na 40 nástrojů, antikolizní systém, somulace obrábění, systém One Touch, 7 programovatelných os, dopravník třísek, chlazení mlhou, automatický podavač materiálu.

Obráběcí operace: soustruženívnejších, vnitřních a tvarových ploch; možnost použití poháněných a multidunkčních nástrojů; vrtací operace; řezání závitů (v ose, mimo osu, pod úhlem); frézovací operace - kapsy, drážky, vrtání, rovinné plochy.

 

 

Frézovací stroje DMU 50 ecoline

Univerzální frézovací stroj DMU 50 ecoline se využívá při operacích, kde se z časových důvodu má obrobek obrábět na jedno upnutí s minimálními tolerancemi tvaru i polohy.

Motorové vřeteno s vysokým krouticím momentem a velký výběr zásobníků nástrojů i produkčních paketů umožňuje uzpůsobení stroje DMU 50 ecoline do požadované konfigurace.

Technické parametry stroje:

výměník nástrojů s 16 místy SK40 v zásobníku nástrojů
frézovací vřeteno 8.000 ot/min / 83 Nm (40% zatíž.) / 13 kW (40% zatíž.)
Panel HEIDENHAIN TNC 620
přesnosti polohování v lineárních osách až 0,008 mm se systémem přímého odměřování

 

Soustruhy CTX 310 ecoline

Tyto robustní stroje jsou koncipované na výrobu malých a středně velkých sérií.

Velké točné průměry (ø 200 mm) a pro tuto třídu jedinečné průchody tyče (volitelně až ø 65 mm) zajišťují flexibilitu při obrábění přírubových součástí i tyčí.

Technické parametry stroje:

revolver VDI 30 s 12 nástrojovými místy
duté průchozí upínací zařízení s průchodem tyče ø 51 mm
automaticky nastavitelný koník, lineární vedení, vana na třísky
HEIDENHAIN CNC PILOT 620

 

Svařovací robot KUKA KR 5-2 arc HW

KUKA KR 5-2 arc HW (Hollow Wrist) představuje absolutního specialistu na svařování v ochranné atmosféře. 

Otvor o velikosti 50 mm umístěný v ramenu a v ruce umožňuje např. chráněné vedení sady hadic na ochranný plyn v ramenu.

Technické parametry stroje:

Max. dosah                                                           1423 mm
Počet os                                                                     6
Přesnost opakování                                           <±0,04 mm
Hmotnost                                                               126 kg
Řídící systém                                                           KR C4
Stupeň ochrany                                                        IP 54

 

Skenovací systém RangeVision Smart

RangeVision Smart používá softwarové vybavení a algoritmy 3D skeneru RangeVision, ale využívá levnějšího hardwaru. I tak jsou jeho výkony pozoruhodné. Bez problémů pomocí něj naskenujete předměty od 4 cm do 1 m. Také rozlišení je na vysoké úrovni, dosahuje až 0.12 mm. 

Skener RangeVision Smart využívá vyspělého principu skenování pomocí bílého světla a jeho fázového posunu, což jsou metody, které známe z drahých profesionálních skenerů. Automatické ovládání jeho objektivů zajišťuje snadnou a rychlou kalibraci.

Technické parametry skeneru:

Rozlišení kamer                                                   1,3 MPx
Zdroj světla                                                            LED
Váha skenovacío modulu                                        0,7 kg
Princip skenování                                          strukturované světlo