Zelené technologie

V centru je možné vzhlédnout v rámci zelených technologií fotovoltaické elektrárny a to dvou typů ostrovní systém a systém s dodávkou do sítě.

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA OSTROVNÍ SYSTÉM o výkonu 820Wp prezentuje samostatné zařízení, které se využívá pro noční osvětlení centra hi-technologií s využitím moderních úsporných 3W LED diod. Samotná elektrárna se skládá ze 4 kusů polykrystalických fotovoltaických panelů, regulátoru dobíjení, dvou akumulátorů a měniče napětí.

Dále je v centru instalovaná FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA o výkonu 5400Wp, která dodává elektřinu DO SÍTĚ tedy i pro centrum hi-technologií. Tato elektrárna obsahuje 24 kusů polykrystalických fotovoltaických panelů a střídač Delta SI 5000.

Jako další možnost využití sluneční energie slouží zařízení pro TERMICKÝ OHŘEV VODY, které využívá solární kolektory COSMO SOL 253 s celkovým energetickým ziskem tohoto instalovaného zařízení 2866 kWh/rok.

V Centru je přístupný také přenosný model termického ohřevu vody, který je využíván pro demonstraci principu a zapojení tohoto systému.

Pro prezentaci alternativních zdrojů tepla a úspory energie slouží funkční TEPELNÉ ČERPADLO MITSUBISHI ELECTRIC 3500 W systém VZDUCH - VODA. Příkon tepelného čerpadla je 1 kW a nominální výkon topení při venkovní teplotě 0°C je 3500W.
Pro kontrolu účinnosti je tepelné čerpadlo vybaveno elektroměrem a kalorimetrem, žáci tedy mají možnost podle venkovní teploty přepočítat aktuální účinnost tepelného čerpadla.

Pro názornou ukázku moderních zelených technologií jako je využití vodíku v automobilové dopravě, slouží funkční MODEL AUTOMOBILU NA VODÍKOVÝ POHODN s vlastní čerpací stanicí, která vytváří vodík z destilované vody pomocí elektrolýzy a jako zdroj el. energie slouží malý fotovoltaický panel.

H-Racer kombinuje vodík s kyslíkem k tvorbě stejnosměrného proudu pro pohon elektrického motoru.

Na rozdíl od současných automobilových motorů jsou jedinými produkty tohoto elektrochemického procesu elektrická energie, teplo a čistá voda.